Thiết bị lọc bụi sơn

 

Thiết bị lọc bụi sơn bằng màng nước

  • Cấu trúc phần buồng gồm khung vỏ, bể nước tuần hoàn, máng tràn nước tạo màng nước, tấm tách nước, quạt hút, bơm nước.
  • Chất liệu chế tạo: Thép, thép không gỉ
  • Công suất và kích thước: Thùy theo thiết kế.
  • Áp dụng: Lọc bụi sơn phun, giảm mùi sơn.

 

Mô tả

Buồng lọc bụi sơn bằng màng nước hoạt động theo nguyên lý sau:

Quạt hút gió đặt trên hoặc phía sau kết nối ống với buồng sơn tạo ra một luồng khí động theo hướng từ vật thể được phun sơn ở phía mặt trước của buồng, tới bề mặt buồng lọc. Bụi sơn và mùi được hút vào màng nước chảy tràn và bị kéo trôi xuống bể chứa tuần hoàn nằm phía dưới.

Luồng không khí được thoát vào khu vực nội bộ thiết bị phía sau và bị hút qua quạt hút, theo đường ống thoát ra ngoài.

Buồng lọc bụi sơn bằng màng nước về cơ bản là một dạng của thiết bị lọc khói bụi bằng phương pháp hấp thụ.