Lọc khói bụi tĩnh điện

 

Thiết bị lọc khói bụi tĩnh điện

Mô tả

Khói thoát ra từ các ống khói nhà máy như các nhà máy dệt, nhà máy sử dụng lò hơi đốt củi, than, … thực chất là hỗn hợp khói bụi và các loại khí như Co, Co2, So2, …

Thiết bị lọc khói bụi tĩnh điện là tổ hợp các bộ lọc tĩnh điện công nghiệp