Quy trình làm việc?

Tiếp nhận thông tin yêu cầu từ khách hàng > Khảo sát trực tiếp dự án  > Tư vấn, thiết kế và báo giá > Ký hợp đồng > Thực hiện chuẩn bị hàng hóa, thiết bị > Vận chuyển, lắp đặt > Vận hành, nghiệm thu, bàn giao > Bảo hành, bảo trì.

Các công trình được áp dụng?

Chúng tôi cung cấp giải pháp và thiết bị cho lọc khói bếp công nghiệp, lọc khói thải nồi hơi, lọc các loại khí độc (CO, CO2, SO2, ...), lọc mùi xưởng tái chế, lọc khói hàn xưởng cơ khí, lọc khói thải xưởng dệt, lọc khói bụi lò đốt than, ...

Các sản phẩm chính